Bäst hörs studerande om de är med där besluten tas om anställningar, pengar och gemensamma regler.

kom_med_och_byggStudentrepresentanterna i ett fakultetsråd eller grundutbildningsnämnden har möjlighet att påverka hur ÅA fungerar. Man är inte ensam i uppdraget utan är del av en grupp studerande som tillsammans förbereder sig och går på mötet. Alla ordinarie medlemmar har en personlig suppleant som kan gå om man själv t.ex. är sjuk. Uppstår frågor kring nånting som finns med i materialet får man alltid hjälp av studentkårens högskolepolitiska expert.

Här svar på några vanliga frågor:

Vad är det för skillnad på grundutbildningsnämnden och fakuktetsråden?
Grundutbildningsnämnden (GUN) behandlar ärenden som gäller hela ÅA och här diskueras endast utbildningsfrågor, GUN har t.ex. utarbetat frågorna till den nya kursutvärderingsenkäten. Fakultetsråden fattar beslut om utbildningar, forskning, ekonomi och anställningar för de ämnen som hör till fakulteten; t.ex. anställningen av nya universitetslärare och vilka kurser som ges under ett år.

Hur tidskrävande är uppgifterna?
I storleksordningen några timmar per månad, fakultetsråden har möte ca en gång per månad under terminerna, grundutbildningsnämnden 2-3 möten per termin. Mötena är alltid dagtid och man får möteshandlingarna med all info om vad som ska behandlas tre vardagar före mötet. Effektivast är det att träffas inom studentrepresentantgruppen och gå igenom frågorna tillsammans före mötet.

Kan jag ställa upp fast jag snart blir färdig eller kanske far på utbyte?
Det går bra att ställa upp fast man inte kan vara på plats hela mandatperioden, man kan meddela om detta genast eller i god tid då man t.ex. ska ta ut betyg eller flytta från studieorten. Det är viktigare att många engagerade studerande ställer upp till posterna än att alla säkert kan sitta hela perioden.

Vad behöver man veta?
Det viktigaste är att vara intresserad av att påverka och vara villig att gå på möten och våga säga sin åsikt. De nya studentrepresentanterna får utbildning och det viktiga är att man ställer frågor om det är nånting man är osäker på. Det är en fördel om man känner till flera utbildningar och har erfarenhet av påverkningsarbete men ett genuint intresse är viktigast. Inga obligatoriska förkunskaper alltså.

Kan man ställa upp om man är gulis?
Jo, studerande från alla årskurser och studieinriktningar behövs i beslutsfattandet!

Hur ställer man upp?
Man lämnar in intresseanmälan och cv via halloped-systemet: https://www.halloped.fi/sv/abo/calls senast onsdag 12.10. kl. 23.59. Man blir sedan kontaktad och inbokad för intervju med kårfullmäktiges valutskott som vill träffa alla sökande. Utskottet ställer inga detaljfrågor utan vill veta allmäna saker om vem man är och hur man är intresserad av att göra saker bättre för studerande på ÅA. Det slutgiltiga beslutet fattas på kårfullmäktiges möte 25.10.2016.

Detaljerad valinfo.