Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 21 oktober 2016 beslutat att:

 • Ordna julglögg på kårkansliet i Vasa den 12.12 och på kårkansliet i Åbo den 16.12. För glöggen i Åbo reserveras 75 €;
 • Fastställa ny avtalsbotten för specialföreningskansliets användning. De föreningar som för tillfället utnyttjar specialföreningskansliet på Kåren har till 15 november att anmäla sitt intresse för att fortsätta använda kansliet under de nya villkoren;
 • Införskaffa nya telefoner och iZettleapparater till kårkanslierna i Åbo och Vasa och för ändamålet reservera 1300 €;
 • Välja Sebastian Sandström som ny studentrepresentant till arbetsgruppen för ÅA:s lärandemiljöer för en mandatperiod fram till 31.5.2017. Samtidigt lediganslog styrelsen på nytt den andra studentrepresentantplatsen i samma arbetsgrupp;
 • Ge i uppdrag åt HE Lindblad att färdigställa ÅAS utlåtande om ÅA:s uppdaterade regelverk för utbildning och befullmäktigade SO Norrback och GS Lindholm att godkänna den slutgiltiga versionen av avtalet;
 • Godkänna sitt uttalande om social- och hälsovårdsreformen till Åbo stad;
 • Ordna årsfestlopptorg i samarbete med TYY på Kåren den 27.10 kl. 17-20;
 • Anlita Ken Snellman för uppdateringar av ÅAS webbplats och för ändamålet reserverades 1500 €;
 • Inte delta i Vänsterstuderandes förbundsdagar;
 • VO Berg och styrelsemedlem Björkqvist deltar i Svenska dagens huvudfest i Academill 6.11;
 • Skicka en hälsning till EKA med anledning av deras 10-årsfest;
 • Styrelsemedlem Karlsson deltar i KK:s XCIII Kemistbaal 12.11;
 • Skicka en hälsning till Österbottniska delegationen med anledning av den CLXXVII Porthanfesten;
 • SO Norrback deltar i HUS 148:e årsfest 26.11;
 • Styrelsemedlem Björkqvist deltar i SSHV:s XXXVI årsfest 3.12.