Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 7 oktober 2016 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom att kårstyrelsen deltagit i SEKSMYY-träff i Helsingfors 6.10;
 • Anteckna till kännedom Alexander Långs rapport om utveckling av studentkårens förvaltning och ge strategigruppen, SO Norrback och GS Lindholm i uppdrag att beakta och skrida till de åtgärder rapporten rekommenderar;
 • Godkänna sitt utkast för verksamhetsplan för år 2017;
 • Godkänna sitt utkast för budget för år 2017;
 • Ge IS Dahlbäck i uppdrag att färdigställa ÅAS webbshop. För ändamålet reserveras 300 €;
 • Ge SO Norrback och GS Lindholm fullmakt att förnya avtal om kopieringsmaskin till kårkansliet i Åbo;
 • Välja Annica Sigfrids som årsfestmarskalk för ÅAS årsfest 2017;
 • Fastställa datumet för kårkansliets julfest till 25.11;
 • Godkänna sitt utlåtande om FSF:s linjepapper och verksamhetsplan;
 • Godkänna sin proposition till ÅAS policydokument;
 • Föreslå Tommy Räfsbäck som ordinarie studentrepresentant och Cecilia Björkqvist som suppleant för Vasa övningsskolas direktion;
 • Välja Matias Dahlbäck som studentrepresentant till ledningsgruppen för ÅA:s webb;
 • Reservera 30 € för att ordna träffar för studerande med barn;
 • Dela ut 500 € vardera till Didacta och StuBi som verksamhetsbidrag;
 • Styrelsemedlem Smids deltar som ÅAS representant på ÅUF:s höstmöte 22.10;
 • Styrelsemedlem Smids representerar ÅAS på ÖFN:s XLIX årsfest 22.10;
 • Tacka för inbjudan till Demarinourets 110-årsfest och festseminarium;
 • Tacka för inbjudan till Nylands Nations Gäddfest;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i seminariet om studerandes välmående 4.11;
 • SO Norrback representerar ÅAS på SF:s XCI årsfest 5.11;
 • Ingen deltar i finansministeriets seminarium 9.11;
 • SO Norrback och GS Lindholm representerar ÅAS på TYY:s 94:e årsfest 12.11;
 • Tacka för inbjudan till F1 Röj;
 • Styrelsemedlem Malla representerar ÅAS på TUO:s 10:e årsfest 5.11;
 • Skicka en hälsning till TAMY med anledning av deras 91:e årsfest.