Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 06/16 (25.10.2016) att:

 • ÅAS ansöker om medlemskap i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f.
 • välja tidigare vald observatör Linda Lindholm som ersättare för suppleant Camilla Linko för att representera ÅAS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 18 – 19.11.2015.
 • anteckna en ekonomisk rapport per den 30 september 2016 till kännedom.
 • anteckna den preliminära verksamhetsplanen för år 2017 till kännedom.
 • anteckna den preliminära budgeten för intresseverksamheten år 2017 till kännedom.
 • anteckna utkastet till policydokument till kännedom.
 • motionen Mera arbetspraktik konstateras besvarad med presidiets utredning och genom att motionärens förslag beaktas i samband med beredningen av verksamhetsplanen. ÅAS ser ett behov av att erbjuda mera studiepoäng i kompensation för avklarad arbetspraktik.
 • motionen Könsneutrala toaletter till Åbo Akademi konstateras besvarad med presidiets utredning. ÅAS arbetar aktivt för att förverkliga könsneutrala toaletter, först och främst i egna utrymmen men även i Åbo Akademis utrymmen, i enlighet med den av ÅAS fullmäktige godkända jämlikhetsplanen för 2016-2018.
 • välja Pinja Lillrank till studentrepresentant och Jens Back till suppleant i grundutbildningsnämnden för ÅA för mandatperioden 25.10.2016–31.12.2016.
 • fastställer valutskottets sammansättning till följande personer (suppleant i parentes);
  • LSK: Joakim Wennström (Calle Wikman)
  • DRV: Oscar Nyman (Ida-Maria Sola)
  • MK-listan: Jerry Montonen (Vilma Jaakkola)
  • ÅGV: Ronja Lillkåll (Camilla Linko)
  • ÅSS: Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)
  • LSKV: Anna Nylund (Karolina Bergvik)
 • välja följande personer till studentrepresentanter och personliga suppleanter till fakultetsråden och grundutbildningsnämnden för ÅA för mandatperioden 1.1.2017–31.7.2019 enligt valutskottets förslag;
  • Grundutbildningsnämnden
   Medlem (Personlig suppleant)
   FNT Pinja Lillrank (Jens Back)
   FHPT Ida-Maria Sola (Felix von Renteln)
   FPV Anna Nylund (Cecilia Björkqvist)
   FSE Patrick Schubert (Anton Norrback)
  • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
   Medlem (Personlig suppleant)
   Rebecca Nabb (Michaela Hagelin)
   Felix von Renteln (Catharina Nordström)
   Rasmus Ahlgren (Ida-Maria Sola)
   Karin Karlsson (Sabina Sweins)
  • Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
   Medlem (Personlig suppleant)
   Jens Back (Pinja Lillrank)
   Oskar Lappi (Andreas Reipsar)
   Julia Glantz (Pontus Lindroos)
   Santeri Vuori (Martin Ekman)
  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
   Medlem (Personlig suppleant)
   Hanna Sandberg (Janina Björk)
   Sandra Kuusisaari (Ann-Sofi Vestman)
   Charlotte Lövqvist (Ida Berg)
   Thomas Hällund (Anna Nylund)
  • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
   Medlem (Personlig suppleant)
   Jerry Montonen (Unna Heimberg)
   Matilda Holmström (Jacob Storbjörk)
   Nadja Vesterinen (Helmi Andersson)
   Nils Kåll (Patrick Schubert)
   Jenny Vuorenlinna (Kati Systä)