kom_med_och_byggStuderande från Åbo och Vasa behövs till grupp som ska göra upp en plan för hur undervisningsutrymmen och tekniska lösningar för distansstudier utvecklas vid ÅA.

Ansökan ska skickas in via Halloped, senast 19.10.