”Utbildning är nyckeln till allt vi vill vara”. Det sade amerikanska demokraternas kandidat till vice president, Tim Kaine, på demokraternas partikonvent i juli. Jag vill önska alla er nya studerande välkomna till ÅA, och framförallt till ÅAS – Åbo Akademis Studentkår.

Du som i höst betalat din första kåravgift (116 € för hela året) kanske undrar vart pengarna går och varför du ska betala den? Svaret på den senare frågan är att studentkårerna enligt universitetslagen får uppbära medlemsavgift och att alla studerande hör till kåren. Svaret på den första frågan är i all korthet att 54 euro går oavkortat till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och 61 euro till ÅAS. SHVS kan du anlita när du blir sjuk och behöver uppsöka läkare. Men vad får du för de där 61 eurona?

Det korta svaret är att du får professionell bevakning av dina intressen. ÅAS har en styrelse och ett kansli med personal som är sakkunnig i alla frågor som rör dina studier och ditt studieliv överlag. Du kan alltid vända dig till kårkansliet om du känner att du behöver hjälp att navigera när det gäller dina rättigheter som studerande.

Styrelsen och personalen är de som varje dag jobbar för dina intressen. Det gör de exempelvis genom att representera studerande gentemot ÅA eller uttala studentkårens åsikt i någon för studerande aktuell fråga. Styrelsen träffar bland annat ÅA:s rektor regelbundet för att lyfta fram aktuella frågor ur studentperspektiv. Förutom det täta samarbetet med ÅA påverkar studentkåren även på andra plan. Det kommunala planet innefattar samarbete med de övriga student- och studerandekårerna såväl som kontakten till Åbo stad och Vasa stad. Nationellt samarbetar vi genom vår takorganisation Finlands studentkårers förbund (FSF / SYL). ÅAS har i många år jobbat mot införande av terminsavgifter och för avgiftsfri utbildning, för bättre studiestöd, för att stärka studerandes inflytande vid universitetet och för att utveckla studiestäderna att vara så studentvänliga som möjligt genom t.ex. genom förmånliga studiebostäder.

ÅAS högsta beslutande organ är fullmäktige som väljs av alla kårmedlemmar vartannat år. Nästa gång får du rösta på hösten 2017. Fullmäktiges beslut styr också styrelsens och personalens arbete. Det går bra att följa med arbetet via Facebook, Twitter och Instagram.

Jag hoppas du ska trivas vid ÅA och jag önskar dig ännu hjärtligt välkommen som medlem i ÅAS. Studietiden är också rätt tid att knyta nya kontakter, hitta nya vänner och få nya upplevelser.

Vi ses!

Milla Stenström
Fullmäktigeordförande