Vi söker en årsfestmarskalk! Marskalken ska i sin tur rekrytera en årsfestkommitté som hen får leda i arrangerandet av ÅAS nästa årsfest.

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2017 kommer årsfesten att firas den 18 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2016. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 5.10.2016 kl. 23.59. Skicka in din ansökan via halloped.fi.