Funderar du på att ställa upp som studrep i fakultetsrådet eller grundutbildningsnämnden? Kolla då att du 1) är med i vallängden och 2) är med i vallängden för rätt fakultet.

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2016 framläggs för granskning under tiden 22.9–3.10.2016 kl. 15.00 på Studentkårens kanslier i Åbo (Tavastgatan 22, mån-fre kl. 12-15) och i Vasa (Inre hamnen, mån-tor kl. 12-15). De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till he-karen@abo.fi.

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi) under den tid vallängden är framlagd.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas.

Till grundutbildningsnämnden ska studentkåren föreslå fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Läs mera om höstens akademival i kungörelsen.

Mera om studentrepresentantskap och vad det innebär kan du läsa på de här sidorna. Om du har frågor som berör studentrepresentantion kan du kontakta vår högskolepolitiska expert Petra Lindblad per e-post, he-karen@abo.fi.