Med hälsningar från Vasa Övningsskola:

1. Nykarleby seminariums jubileumsfond 150 euro
2. Under krigen 1939-44 stupade seminaristers minnesfond
– till studerande med litterära och ideella intressen
200 euro
3. Hans von Schantz matrikelfond
– till studier inom modersmål och religion
500 euro
4. Oscar och Charlotta Rehnbäcks stipendiefond 200 euro
5. Tecknings- och slöjdstipendiefonden 100 euro
6. Musikstipendiefonden 100 euro
7. Gymnastikfonden 100 euro
8. Minnesfonden
– god kamrat
100 euro
9. Kamratskapsfonden
– god kamrat
100 euro
10. Lektor Torsten Korsströms minnesfond
– för studier i teckning och slöjd
150 euro
11. Lektor Maria Castréns 90-års dag 200 euro
12. Direktör Nils-Alarik och Ester Fougstedts stipendiefond
– för goda framsteg i matematik
500 euro

Skriv en fritt formulerad ansökan med motivering och specificera vilken/vilka fond(er) du söker från. Lämna in ansökan till studiekansliet på F4 (studierådgivare Katarina Lövholm-Rodas). Bifoga STURE-utdrag och kom ihåg att ange personnummer, hemadress och IBAN-kontonummer!

Sista ansökningsdag är måndag 17 oktober 2016.