Vi söker en ordinarie studentrepresentant och en suppleant till direktionen för Vasa Övningsskola.

Deadline för ansökningar via Halloped är 5.10.2016. Studentrepresentanterna utses på kårstyrelsens möte 7.10.2016.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

  1. utveckla, följa och utvärdera verksamheten
  2. upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan
  3. godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet
  4. ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan
  5. ge utlåtande över valet av ledande rektor
  6. besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,
  7. fastställa skolans regler för trygghet och trivsel
  8. utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen

Se även ÅA:s instruktion för Vasa övningsskola.