Vi söker en ordinarie studentrepresentant till FNT:s arbetsgrupp för beredning av strategi- och personalplan.

Deadline för ansökan är 8.9.2016, beslut om platsen fattas på kårstyrelsens möte 9.9 och mandatperioden sträcker sig fram till 31.10.2016.

Mera info på, och ansökan skickas in via, halloped.fi.