Vi vill gärna berätta om fakultetsråden och grundutbildningsnämnden och hur det går till när man ställer och väljs in till dem. Därför vill vi möta er och svara på alla era frågor. Så vi ordnar några väldigt informella, och informativa, infotillfällen.

Vasa Måndag 3.10 kl. 12.30 och kl. 15.30, Havtornens mötesrum, vi bjuder på kaffe och te
Åbo torsdag 29.9 kl. 18.00, Kårkansliet, Tavastgatan 22, 3 vån, ingång via Tavasthem, vi bjuder på kaffe och te
torsdag 6.10 kl. 12.00-13.00, Arkens aula
fredag 7.10 kl. 12.00-13.00, Gados aula

Om du inte kan komma på något av infotillfällena men är nyfiken på uppdragen kan du gärna skicka frågor till högskolepolitisk expert Petra Lindblad; he-karen@abo.fi

Representanter som ska väljas är:

Fakultetsrådet för FHPT: 4 (och 4 personliga suppleanter)

Fakultetsrådet för FSE: 5 (och 5 personliga suppleanter)

Fakultetsrådet för FNT: 4 (och 4 personliga suppleanter)

Fakultetsrådet för FPV: 4 (och 4 personliga suppleanter)

Grundutbildningsnämnden (GUN): 4 (och 4 personliga suppleanter) med representation från varje fakultet

Viktiga datum:

Måndag 3.10 kl. 15.00 – deadline för att kolla så att du finns på vallängden inom rätt fakultet och att vid behov ansöka om rättelse.

Onsdag 5.10 – till onsdag 12.10. kl. 23.59 – intresseanmälan är öppen i halloped.fi. I din intresseanmälan ser vi gärna att du uppger namn, matrikelnummer, en motivering till varför du vill ställa upp, relevanta delar av din CV och så slutligen ditt telefonnummer så vi lätt får tag på dig och kan boka in dig för en intervju 🙂

Tisdag 25.10 – kårfullmäktige väljer representanter till fakultetsråden och grundutbildningsnämnden för mandatperioden 1.1.2017-31.7.2019.

Mera information om valet och vad fakultetsråden och grundutbildningsnämnden sysslar med hittar du på den här sidan.