Tillägg: deadline för att lämna in blanketten är fel på just blanketten, filen korrigeras på måndag morgon. Informatören har sluppit ut ur huset. Det kommer inte att hända igen. Fixat.

Addenum: the deadline for returning the sports card is wrong on the sports card, the file will be corrected on Monday morning. The communication’s officer has escaped the building. It will not happen again. Done.