Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 september 2016 beslutat att:

 • Välja Peimarin Liikenne för ÅAS och TYY:s gemensamma transport till FSF:s förbundsdagar 2016;
 • Välja IS Dahlbäck som ÅAS observatör till SSI:s projektgrupp för Studentbladets förnyande;
 • Tillsammans med Kårkaféerna ordna en invigning av det nyrenoverade Marlirummet torsdagen 29.9;
 • Ta emot intresseanmälningar via Halloped och förmedla dessa som möjliga studentrepresentanter till AACSB-styrgrupp och arbetsgrupper;
 • Konstatera att Mats Ekebom, Jimmy Fagerholm, Minka Lindroos, Antti Pelli och Hanna Rintamäki anmält intresse för motionstutorskap inom Campussport. Ansökan stängs för resten av hösten;
 • Trycka upp informationsmaterial angående valet till fakultetsråden och grundutbildningsnämnden och att arrangera informationstillfällen i Vasa och Åbo. För ändamålet reserveras 200 €;
 • ÅAS är med och ordnar Må Bra-dagen i Vasa 26.10 och reserverar 30 € för tryck av planscher;
 • Inbegära verksamhetsplan och budget av Didacta och StuBi för år 2016 samt en kort presentation av höstens planerade verksamhet som underlag för utdelning av verksamhetsbidrag för år 2016;
 • Ordna Lilla Wappen-fest på Kåren 30.9;
 • FO Stenström och styrelsemedlemmarna Karlsson och Smids besöker TYY:s nyrenoverade kansliutrymmen torsdagen 29.9;
 • VO Berg deltar i Vasa stads årsfestmottagning 1.10;
 • Tacka Vänsterstuderande för inbjudan till deras seminarium om ojämlikheter i skolväsendet i Tammerfors 1-2.10;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i ÅA:s utbildningsseminarium 5.10;
 • Skicka en hälsning till TuKy med anledning av deras 66- årsfest;
 • SO Norrback deltar i Stadgas XX årsfest 22.10;
 • Skicka en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXIII årsfest;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i MK:s LXXXVIII årsfest.