Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 september 2016 beslutat att:

 • Till kännedom anteckna följande administrativa ärenden:
  • GS Lindholm har blivit skickad till Helsingfors 2.9 för att hållas gulnäbbspresentation;
  • Ordförandekedjan har blivit förd till guldsmed för ingravering;
 • Befullmäktiga SO Norrback och GS Lindholm att donera en lämplig summa pengar till ett lämpligt ändamål för att hedra Kaj Heinos minne;
 • Föreslå Marina Stenbäck som ÅAS representant i ÅA:s arbetsgrupp för Campus Gadolinia;
 • Styrelsemedlemmarna Berg, Björkqvist och Smids samt GS Lindholm, SE Antikainen, IS Dahlbäck och HE Lindblad deltar i FSF:s höstseminarium i Åbo 26-27.9;
 • Införskaffa ny arbetstelefon åt GS Lindholm;
 • Utse VD Patrik Fellman och ordförande för ÅAS 100 jubileumskommitté Lotta Metsärinne som ÅAS representanter i ÅA:s arbetsgrupp för ÅA100-startfesten på Kåren år 2018;
 • Välja Milla Stenström till studentrepresentant till FNT:s arbetsgrupp för uppdatering av strategi- och personalplan;
 • Välja Ken Snellman till studentrepresentant till FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp;
 • Välja Anton Norrback till suppleant för studentrepresentanten i ÅA:s valnämnd;
 • Välja Cecilia Björkqvist till ÅAS representant i motionsstyrgruppen i Vasa;
 • VO Berg, styrelsemedlem Björkqvist och VL Lindqvist åker till Campus Allegro 13.9 för att hålla presentation för studerande, dela ut kårkalendrar och läsårsdekaler samt träffa studentföreningen StuBi;
 • ÅAS arrangerar Lär dig sitza-sitz i Academill onsdagen 14.9;
 • Styrelsen i mån av möjlighet deltar i Noviums kanslikaffen under hösten;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i kommunalvalsdagen 9.9 i Helsingfors;
 • HE Lindblad, samt en förtroendevald om intresse finns, deltar i seminarium om högskolornas auditering 25.10 i Helsingfors;
 • Styrelsen skickar en hälsning till LYY med anledning av deras 37:e årsfest;
 • Styrelsen skickar en hälsning till LTKY med anledning av deras 47:e årsfest;
 • Styrelsen skickar en hälsning till TTYY med anledning av deras 51:a årsfest;
 • Styrelsen skickar en hälsning till VAMOK med anledning av deras 20:e årsfest 29.10;
 • Styrelsemedlem Björkqvist deltar i Justus XXV årsfest 12.11.