Vi söker studenter som är villiga att axla ansvaret som studentrepresentant i olika beslutande organ. Deadline för ansökningar är i samtliga fall 3.9.2016 och ansökan skickas in via Halloped.fi. För att lämna in ansökan måste du logga in på halloped.fi med ditt ÅA-användarnamn.

Lediganslagningarna finns på Halloped:

Mandatperioderna går ut redan 31.12.2016 (förutom för universitetskollegiet som sitter ända till 31.12.2018).
 
I höst väljs nya fakultetsråd och en ny grundutbildningsnämnd, så nu är det en ypperlig chans att pröva på innan nya väljs 🙂