Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 augusti 2016 beslutat att:

 • Till kännedom anteckna följande administrativa ärenden:
  • Resekostnaderna för GS Lindholms deltagande i SuomiAreena betalas av ÅAS;
  • Kostnaderna som uppstod i samband med kansliets sommarträff 15.8 uppgick till max 300 €;
  • Kostnaderna för resa och logi för HE Lindblads deltagande i Pedaforum i Jyväskylä betalas av ÅAS;
  • Avslutandet av ÅAS konto på Ålandsbanken (styrelsemöte 12/2016) dröjer pga värdepappersinnehav;
  • Kostnaderna som uppstod för tryck av informationsplanscher rörande inskrivningen uppgick till 16,80 €;
 • Anteckna den ekonomiska rapporten per den 31.7 2016 till kännedom;
 • Anställda vid ÅAS intressesektor erbjuds möjlighet att delta i SFV och Folkhälsans förbunds projekt Hälsa 3 som syftar till att stöda arbetshälsan;
 • Anteckna ÅAS utlåtande till FSF om regeringens proposition med förslag till ändring av studiestödslagen;
 • Låta föreningen ISTU sköta biljettförsäljningen till Welcome Party i Åbo 15.9 mot 200 € av biljettförsäljningen;
 • SO Norrback, GS Lindholm och IS Dahlbäck deltar i FSF:s utvecklingsdag om förbundets kommunikation på svenska, 26.8 i Helsingfors;
 • SO Norrback deltar i ÅA:s inskriptionshögtidligheter, 6.9 i Vasa och 7.9 i Åbo, övriga styrelsen och personalen deltar på egen ort och enligt möjlighet;
 • ÅAS skickar en hälsning till MPKKO med anledning av deras årsfest;
 • SE Antikainen, och styrelsemedlem Smids om tidtabell så medger, deltar i Nyytis seminarium om studenternas välmående och studieförmåga 26.10 i Helsingfors.