A summary in English of the statement below can be found here.

Finlands regering samlas 31.8–1.9 på Villa Bjälbo för att fatta beslut om budgeten för nästa år. Budgetmanglingen kommer att bekräfta de massiva nedskärningarna i studerandes utkomst som regeringen kom överens om i vårens förhandlingar om budgetramarna. Under samma ramförhandlingar beslöt regeringen att studerande ska omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands gymnasistförbund (SLL) kräver att regeringen i sitt budgetförslag bekräftar den överenskomna ändringen.

”Regeringens beslut om drastiska nedskärningar i studiestödet för högskolestuderande är klart så när som på klubbande av lagen. Enligt beslutet som togs under budgetramförhandlingarna skulle regeringens förslag att inkludera studerande i det allmänna bostadsbidraget vara klart innan budgetmanglingen. Än så länge har vi inte sett några konkreta förslag. Tänker regeringen igen svika sitt löfte till studerande?” frågar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

Om studerande skulle omfattas av det allmänna bostadsbidraget så skulle det rikta bidraget till dem som behöver det mest. Det skulle också ge bättre förutsättning för heltidsstudier än det nuvarande bostadstillägget, även i städer där hyrorna är höga. Bostadstillägget för studerande har inte höjts på mer än tio år. Förmånen motsvarar inte överhuvudtaget befintliga genomsnittliga boendeutgifter.

”Det finns för lite studentbostäder, så även studerande söker bostad på den allmänna hyresmarknaden. Att inkludera studerande i det allmänna bostadsbidraget skulle göra det rättvisare för låginkomsttagare som bor på hyra och trygga studerandes boende året om,” konstaterar Finlands gymnasistförbunds ordförande Elli Luukkainen.

Mer information:

Heikki Koponen, ordförande, tfn 044 906 5005, fornamn.efternamn@syl.fi
Silja Silvasti, socialpolitisk sekreterare, tfn 041 515 2233, fornamn.efternamn@syl.fi
Elli Luukkainen, ordförande, tfn 050 433 3171, elli.luukkainen@lukio.fi
Katja Asikainen, socialpolitisk expert, tfn 044 31 41 324, katja.asikainen@lukio.fi