Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 3 juni 2016 beslutat att:

  • Godkänna ett förnyat avtal med kortproducenten Frank;
  • Ge Alexander Lång i uppdrag att utföra en utredning om utveckling av studentkårens förvaltning. För uppdraget utbetalas ett arvode på 500 €;
  • Ge GS Lindholm fullmakt att avsluta ÅAS konto på Ålandsbanken;
  • Arrangera motionskampanjen Kåm-i-Gång och för ändamålet reservera 400 €;
  • Framställa och beställa 500 exemplar av Information Guide for International Students för nästa läsår och för ändamålet reservera 475 €;
  • Framställa och beställa 700 exemplar av Gulnäbbsguide för nästa läsår och för ändamålet reservera 550 €.