Sökes: en ordinarie medlem, inga suppleanter
Ansökningstid: 11.05.2016 – 19.05.2016
Verksamhetsperiod: 20.05.2016 – 31.12.2016
 

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamhet som består av sex medlemmar varav två studentrepresentanter är från ÅA (en från Åbo och en från Vasa) och en från Novia. De andra medlemmarna i gruppen representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att:

  1. främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal,
  2. uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter,
  3. till förvaltningsämbetet göra framställning om fastställande av motionsavgifter,
  4. årligen rapportera till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.

Ansökan skickas in via halloped senast torsdagen 19.5.2016. Inloggning till Halloped sker via ”Haka”-länken uppe till höger på sidan.