Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 20 maj 2016 beslutat att:

 • Ge GS Lindholm i uppdrag att sälja aktier för Utvecklingsfonden i Vasa så att en utdelning av stipendier till ett årligt sammanlagt värde om 600 € kan tryggas åtminstone fram till år 2020;
 • Låta trycka Kårkalendern 2016 ­– 2017 och som tryckeri anlita Baltic Printing Agency;
 • Välja Michel Rouleau-Dick som studentrepresentant till institutet för mänskliga rättigheter för mandatperioden 20.5.2016 – 31.12.2017;
 • Välja Christoffer Kaski som studentrepresentant till ÅA:s styrgrupp för motion för mandatperioden 20.5.2016 – 31.12.2016;
 • Föreslå Tanja Volanen och Minka Lindroos som motionstutorer inom Campus Sport i Åbo och fortsätta rekryteringen för ytterligare potentiella motionstutorer;
 • Föreslå en person till Årets Lärare 2016;
 • Arrangera Gulnäbbschill i Havtornen 29.8 och för ändamålet reservera 30 €;
 • Arrangera Gulnäbbsakademierna i Kåren och Academill onsdagen 14.9;
 • Styrelsemedlem Malla tillsammans med GS Lindholm, HE Lindblad, SE Antikainen och KS Heikkilä representerar ÅAS på Reidun Palmus avskedskaffe 3.6;
 • HE Lindblad deltar i PedaForum 17 – 18.8 i Jyväskylä;
 • ÅAS skickar en hälsning till LTKY med anledning av deras 47:e årsfest.