Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 13 maj 2016 beslutat att:

  • Till kännedom anteckna följande administrativa ärenden:
    • En omfördelning av arbetsuppgifterna mellan HE och SE p.g.a. att HE Lindblad jobbar 80 % av sin arbetstid fram till 31.12.2016;
    • GS Lindholm införskaffat 100 st ÅAS studentmösslyror;
  • Till studiesekreterare Reidun Palmu vid Åbo Akademi överräcka ÅAS bordsstandar nummer 36;
  • Matias Dahlbäck representerar ÅAS på Finlands Svenska Studenters Andelskassas andelsstämma i Karis 7.6.2016;
  • ÅAS utlåtande till FSF:s utkast till linjepapper förbereds av HE Lindblad, SE Antikainen och styrelsemedlemmarna Smids och Björkqvist, och GS Lindholm och SO Norrback ges fullmakt att godkänna utlåtandet utanför styrelsemöte;
  • ÅAS deltar i Åbo Pride-marschen 27.8.2016.