Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/16 (12.5.2016) att:

  • Anteckna SSI:s aktuella översikt till kännedom;
  • Inte bevilja specialföreningsstatus till Teknologkommissionsföreningen;
  • Godkänna ett nytt Specialföreningsreglemente för Åbo Akademis Studentkår
  • Godkänna ett nytt reglemente för Errores S:tae Valpurgis
  • Godkänna ett nytt Reglemente för stipendier och utmärkelser för Åbo Akademis Studentkår
  • Godkänna en ny valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning
  • ÅAS ska ansöka om penninginsamlingstillstånd i anslutning till studentkårens 100-års jubileum för att täcka kostnader i samband med festligheterna;
  • Till studiestödsnämnden vid Åbo Akademi välja Jens Back (suppleant Anton Norrback), Oscar Nyman (suppleant Victoria Grimm) och Nadja Vesterinen (suppleant Linda Smids) för mandatperioden 1.8.2016 – 31.7.2018.