In English below.

Kommunalpolitisk studerandeenkät 2016 – Delta och påverka!

Bästa högskolestuderande i Åbo

Åbo stad samt student- och studerandekårerna i Åbo, dvs. studentkåren vid Åbo universitet, Åbo Akademis Studentkår, studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola, studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, studerandekåren vid Humanistiska yrkeshögskolan och studerandekåren vid Yrkeshögskolan Diakonia, vill höra dina åsikter om Åbo som studiestad. Resultaten av enkäterna kommer att användas som grund av studerandekårerna i deras arbete för att forma Åbo till en bättre stad för dess studerande.

Via länken nedan kommer du vidare till frågeformuläret, som du kan besvara på finska, svenska eller engelska. Besvarandet av frågorna tar ca 10 minuter. En motsvarande enkät genomfördes år 2013, och då besvarades den av över 3000 studeranden inom Åbo. Enkätstudien skickas ut på basis av uppgifterna i högskolornas register över studerande och uppgifterna kommer inte i något skede att överlåtas till representanter för Åbo stad eller studentorganisationerna.

Svaren kommer att sammanställas till en rapport som publiceras våren 2017.

Bland de som deltagit i enkäten kommer det att lottas ut två stycken 3-dagars biljetter till årets Ruisrock-festival. Vänligen meddela din e-postadress i slutet av enkäten ifall du vill delta i utlottningen.

För mera information angående enkäten, kontakta: projektkoordinator Alexander Björkqvist, alexander.bjorkqvist@turkuamk.fi

Enkäten är öppen fram till 08.05.2016. Tack för att du deltog!

På svenska: https://www.webropolsurveys.com/S/0A59E2620DF3CEE5.par

+++++

Student survey on municipal policies in the city of Turku 2016 – Make your voice heard!

Dear student of an institution of higher education in Turku

The City of Turku and the student unions in Turku: The Student Union of University of Turku, The Student Union of Åbo Akademi University, The Student Union of Turku University of Applied Sciences, The Student Union of  University of Applied Sciences Novia, The Student Union of  Humak University of Applied Sciences and The Student Union of  Diaconia University of Applied Sciences want to know your opinion about Turku as a student city. The results of the survey will be used as groundwork for the student organisations’ advocacy work for the students concerning a better Turku.

The survey can be accessed via the links below. You may answer the questions in Finnish, in Swedish or in English. It takes approximately 10 minutes to answer the questions. A similar survey was carried out in 2013, when over 3000 students partook. The survey is carried using information from the student registers of the institutions of higher education However, the information will not at any time be given to representatives of the City of Turku or the student organisations.

The answers of the survey will be gathered in a report which will be published in the spring of 2017.

Two 3-day tickets to Ruisrock will be raffled off to the participants of the survey. If you want to participate in the raffle, please fill in your email at the end of the survey.

Questions regarding the survey can be sent to: project coordinator Alexander Björkqvist, alexander.bjorkqvist@turkuamk.fi

The survey answering deadline is 08.05.2016. Thank you for your time!

In English: https://www.webropolsurveys.com/S/212EBEF41A28C455.par