[vc_row][vc_column][vc_column_text]Inom Åbo Akademi fattas varje månad en rad olika beslut som i varierande grad inverkar på studerandes vardag. I vårt intresse som studerande ligger att beslut som berör oss görs ordentligt och behandlar oss rättvist. För att kunna bevaka studerandes intressen kontinuerligt har de flesta organ, arbetsgrupper, nämnder och utskott vid ÅA studentrepresentanter. Det här är en del av det kollegiala tänkandet och universitetsdemokratin, och studentrepresentanter återfinns också högre upp i organisationen, till exempel i Åbo Akademis styrelse.

Men gruppen studentrepresentanter är förhållandevis liten till antalet förtroendeuppdrag som finns. Det här innebär att många studentrepresentanter sitter på flera ställen – någonting som jag själv också gjort mig skyldig till. Medan vissa uppdrag, som t.ex. att sitta i ÅA:s styrelse, kräver att man är väl insatt i hur Åbo Akademi fungerar, finns det många uppdrag där själva studerandeperspektivet räcker som bakgrund för att kunna fungera som studentrepresentant. Studentkåren utbildar dessutom nya studentrepresentanter så att de har bättre förutsättningar att bevaka studerandes intressen.

Hur mycket hinner man med? Tiden är ju trots allt en bristvara, men olika förtroendeuppdrag kräver olika mycket tid. Medan t.ex. fakultetsråd i regel har ett möte per månad, finns det nämnder som har möte en gång per år, och arbetsgrupper som har ett intensivare arbete. Till exempel det nu lediganslagna studerandeforumet för Arbetsforum har möte några gånger per år, och är därmed en mindre intensiv grupp för en studentrepresentant.

Vid sidan om studier och fritidsverksamhet är studentrepresentantskap en rätt så annorlunda roll. Det här är det mest konkreta sätt man som studerande har att påverka universitetet. Studentrepresentantskapet ger insyn i hur Åbo Akademi fungerar och gör att du bättre förstår bakgrunderna till olika beslut, vilket ger dig bättre möjligheter att påverka besluten i en för studerande optimal riktning.

Studentrepresentantskapet är alltså en bra karriärstig för den som har ett intresse av till exempel administration, organisationsstyrning, budgetering, processutveckling, och så vidare. En bra sysselsättning vid sidan om studierna för den som vill engagera sig i Åbo Akademis beslutsfattande och utveckling.

Fler nya studentrepresentanter betyder dessutom att du kan välja att bara vara aktiv i ett fåtal organ om du så önskar. Dessutom finns det ofta möjlighet att ställa upp som suppleant, vilket är en mer lågintensiv roll då de ordinarie studentrepresentanterna för det mesta kan delta i själva mötena. Fler studentrepresentanter skulle dessutom innebära att somliga av oss skulle hindras från att inneha lite för många förtroendeuppdrag. 😉

 

Ken Snellman

Studentrepresentant i…
Fakultetsrådet vid FHPT
Grundutbildningsnämnden
Magisterplaneringsarbetsgruppen
Referensgruppen för kursutvärderingar
Universitetskollegiet (suppleant)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]