Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 april 2016 beslutat att:

  • Anteckna ekonomisk rapport per den 31.3 till kännedom;
  • Välja Felix von Renteln till studentrepresentant i studerandeforum för Arbetsforum vid ÅA för mandatperioden 15.4 – 31.12.2016;
  • Utse mottagarna för årets Ros istället för ris;
  • Välja Anna Nyberg till uppdraget som Campussitzkoordinator;
  • Dela ut årets projektmedel;
  • ÅAS arrangerar Wappfest på Kåren 30.4;
  • Skicka en Valborgshälsning till HUS och tacka för inbjudan till Valborgscocktail;
  • Skicka en Valborgshälsning till Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet och tacka för inbjudan till Valborgslunch.