Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 1 april 2016 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa ärende:
  • Presentationsaffisch för ÅAS 2016 har beställts;
 • Vid intern representation, så som specialföreningarnas egna årsfester, ger ÅAS som årsfestgåva en donation till ÅA:s medelinsamling i den firande föreningens namn;
 • Beställa 100 st hyllningskort med band och för ändamålet reservera 248 €;
 • SO Norrback skickar en hälsning från ÅAS till ÅUF:s vårmöte 16.4.2016;
 • Styrelsemedlem Malla deltar i FSF:s träff för den internationella sektorn;
 • Lediganslå en studentrepresentantplats till studerandeforum för Arbetsforum för mandatperioden 15.4.2016–31.12.2016. Deadline för anmälningar är 11.4 kl. 23.59;
 • Utse Fredrika Wulff till studentrepresentant för Vasa campus till styrgruppen för ÅA:s motionsverksamhet för den resterande mandatperioden 1.4.2016–31.12.2016;
 • Ingen deltar i FSF:s arbetslivsträff;
 • Till ÅAS marknadsföringsgrupp välja Anna Koivula och Paul Seppänen;
 • Anteckna projektmedelsrapporter 2015 till kännedom;
 • Dela ut specialföreningsmedel för år 2016;
 • Godkänna budgeten för Wappfirandet med mösspåläggning i Åbo;
 • Ingen detar i seminariet på temat samhällstalko 4.4;
 • Ingen deltar i TEK:s och TFiF:s jubileumsseminarium 12.4;
 • Ingen deltar i workshop om universitetslagen 14.4;
 • Styrelsemedlem Karlsson deltar i AUS årsfest 14.5.