Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet. Sittande fullmäktige valdes i november 2015 och höll sitt konstituerande möte den 2 december 2015. Mandatperioden för fullmäktige är två år och fullmäktige består av 25 ledamöter. Nuvarande fullmäktige består av sex stycken grupperingar, De Rättvisa (8), LSK i Åbo (5), MK-listan (5), LSK i Vasa (4), Åbo Gröna Vänster (2) och Socialdemokratiska studerande (1).

Fullmäktige beslutar om t.ex. studentkårens budget, de politiska linjedragningarna och valen av studentrepresentanter till Åbo Akademis organ.

Presidiet

Fullmäktige leds av presidiet som består av fullmäktigeordförande och två vice-ordföranden. Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten.

Presidiet 2016 består av:

Fullmäktigeordförande Milla Stenström (De Rättvisa)
1:a vice fullmäktigeordförande Anna Nylund (LSK i Vasa)
2:a vice fullmäktigeordförande Emma Lindroos (MK-listan)

Presidiepresentation med några snabba frågor

Anna Nylund, Milla Stenström, Emma Lindroos

Anna Nylund, Milla Stenström, Emma Lindroos

  1.      Vad studerar du?

Milla: Miljöbiologi
Anna: Klasslärare
Emma: Ekonomi med organisation och ledning som huvudämne

  1.      Beskriv dig själv med tre ord!

Milla: Skrattglad, målmedveten, blåögd
Anna: Optimist, engagerad och mångsysslare
Emma: Glad, ambitiös och emotionell

  1.      Vad är aktuellt för fullmäktige år 2016?

Milla: Förnyandet av ÅAS strategi och politiska linjepapper
Anna: Strategiarbete och införande av fullmäktigemöte över video
Emma: Arbetet med en ny strategi och nedskärningarna

  1.      Varför har du valt att engagera dig i studentkåren?

Milla: Jag ville få en mera omfattande bild av Åbo Akademi och dess studerande. Inspirerande ställe att lära sig om intressebevakning.
Anna: Jag har alltid haft svårt att bara sitta och titta på och så söker jag hela tiden efter nästa utmaning. Studentkåren ger mångsidiga utmaningar och möjligheter att uttrycka det man tycker är viktigt.
Emma: För att ha möjlighet att påverka min och mina studiekompisars vardag

  1.      Vad är speciellt med arbetet i ÅAS fullmäktige?

Milla: Man lär sig otroligt mycket på en så kort tid!
Anna: Erfarenhet, nya bekantskaper och man lär sig otroligt mycket som man inte kan lära sig ur en bok.
Emma: Man får arbeta med människor från hela ÅA och får en bredare bild av hela organisationen