Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har med stort intresse följt med de reformer som planerats och nu aviseras genomföras inom Svenska Studerandes Intresseförening r.f. (SSI) och Studentbladet. ÅAS har tidigare meddelat SSI om sitt intresse för dialog och öppnat upp för diskussion om förslag från SSI:s sida. ÅAS uppfattar att SSI nu har en plan för hur man går vidare.

– Vi har i tidigare diskussioner med SSI varit införstådda med att SSI utreder modeller för Studentbladets fortsatta verksamhet och meddelat att vi gärna diskuterar dem. Vi uppfattar att SSI nu har fått klarhet i hur man vill gå vidare, och vi har därför idag bjudit in SSI till vårt fullmäktigemöte den 12 maj för att presentera nuvarande situation och framtidsplaner, säger ÅAS fullmäktigeordförande Milla Stenström.

ÅAS fullmäktige består av 25 ledamöter, valda av kårmedlemmarna för en tvåårig mandatperiod, och utgör studentkårens högsta beslutande organ.