Student- och studerandekårerna i Åbo söker en evenemangskoordinator för hösten 2016 för att förbereda och förverkliga en Campussits för studerandena i Åbo. Sitsen ordnas detta år 21.9.

Campussitsen ordnades för första gången för två år sen och i år är det meningen att sitsen skall vara utomhus på ett centralt ställe i Åbo för få fram att Åbo är en studiestad med studeranden i stadsbilden. Evenemanget finansieras av samarbetsorganet RSGT som består av Åbo stad och Åbos student- och studerandekårer. Evenemangskoordinatorn får hjälp av kårernas kulturansvariga.

Evenemangskoordinatorns uppgift är att ansvara för ordnandet av sitsen, ansöka om nödvändiga lov, och organisera förverkligandet på evenemangsdagen. Vi söker en initiativrik person som vill förverkliga en minnesvärd fest för alla studerande. Erfarenhet inom området samt språkkunskaper i finska och svenska är ett stort plus.

Arvodet för projektet är 500,00€ och arbetet börjar direkt efter att valet gjorts och sträcker sig till september. Officellt är projektkoordinatorn anställd av ÅAS och koordinatorns förman är ÅAS generalsekreterare. Som hjälp för uppdraget får koordinatorn förra årets handlingar.

Ansökningstiden börjar 11.3 och slutar 8.4 kl 12.00. Valet görs av en arbetsgrupp som består av styrelsemedlemmar från student- och studerandekårerna och fastställs på ÅAS styrelsemöte 15.4. Eventuella intervjuer organiseras i början av vecka 15.

Ansökningarna skickas per e-post till karen@abo.fi.

Tilläggsinformation:
Oscar Karlsson, ÅAS
Studenttraditioner och Specialföreningar
oscar-karen@abo.fi
050 407 8829

Laura Aaltonen, TYY
Järjestö- ja kulttuurivastaava
tyy-kulttuuri@utu.fi
044 796 1058