På onsdagen (09.03) deltog Åbo Akademis Studentkår i studiestödsdemonstrationen i Helsingfors. Demonstrationen var organiserad av vår takorganisation Finlands Studentkårers Förbund (FSF). På plats fanns hela styrelsen tillsammans med studerande från Åbo Akademi. ÅAS ordnade i samarbete med TYY (Turun yliopiston ylioppilaskunta, studentkåren vid Åbo universitet) och TUO (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola)  bussar till Helsingfors så att de som ville delta i demonstrationen skulle få möjligheten att göra det.

Åbo Akademis Studentkårs uttalande om studiestödsreformen kan ni läsa här. ÅAS valde att delta i demonstrationen eftersom vi anser att regeringen har gjort stora nedskärningar i utbildningen redan. Att sedan skära i studiestödet är ännu en nedskärning som drabbar oss studerande, som redan har en låg inkomst. Som vi även nämner senare i detta inlägg, är oron stor för studerandenas mentala hälsa i och med den ökade pressen som reformen sätter på dem.

IMG_1435

Allt som allt är vi nöjda med arrangemangen. Demonstrationen, som gick från Senatstorget, längs med Alexandersgatan och Mannerheimvägen för att sedan avslutas utanför riksdagshuset, fick mycket uppmärksamhet, både på plats och i meda. Enligt polisens uppskattningar deltog 3 000 – 4 000 personer i demonstrationen och allt gick lugnt till. ÅAS vill ändå lyfta fram besvikelsen över att politikerna som var på plats inte läts tala i fred, utan vissa buades i stället ut. Frustrationen bland oss studerande är visserligen stor, men ÅAS vill också påminna om betydelsen av en konstruktiv dialog mellan politikerna och oss studerande.

IMG_1406

Något som vi också vill uppmärksamma är faktumet att demonstrationen la väldigt mycket fokus på lånenandelen av studiestödet; att man som studerande måste ta mera lån och skuldsätta sig i större grad, då den nya föreslagna studiestödsmodellen innebär att lånedelen av hela stödet ökar. ÅAS vill utöver det också lyfta fram pressen som sätts studerandena att bli färdiga och prestera i och med att kravet på antalet studiepoäng föreslås att höjas och antalet studiestödsmånader förslås att sänkas. De allt högre prestationskraven gör att vi är oroade för bland annat studerandenas mentala hälsa.

Vi är också överraskade av att många av politikerna som talade satte väldigt mycket ansvar på professor Roope Uuusitalo och hans rapport som kom ut förra veckan. Rapporten är resultatet av att Uuusitalo på regeringens och minister Grahn-Laasonens begäran utredde de olika möjligheterna och modellerna för studiestödsreformen och hur de kan komma att påverka studerandena. Uusitalo har alltså gjort rapporten uttryckligen på begäran och på basen av de rådande omständigheterna och de krav på nedskärningar regeringsprogrammet fastställt. Vi uppmanar därför regeringen att ta ansvar för sina egna beslut och deras konsekvenser.

IMG_1446

Åbo Akademis Studentkår tycker att det är glädjande att se hur studenterna sluter upp i svåra tider. Vi kommer att fortsätta att arbeta med och bevaka frågan om studiestödsreformen även om det för tillfället ser ut som att regeringen kommer att fortsätta med att försöka föra igenom sin reform.

Följande hittar ni länkar till olika medier där Åbo Akademis Studentkår uppmärksammat studiestödsreformen:

De demonstrerar för studiestödet (08.03.2016 YLE X3M)

Tusentals studerande i protest mot sänkt studiepenning (09.03.2016 Vasabladet)

Storprotest för studiestödet på Senatstorget (09.03.2016 Huvfudstadsbladet)