Är Du vasastuderande och intresserad av motion? Bra!

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamheten på båda campusar. Styrgruppen består av sex medlemmar, varav två studentrepresentanter är från ÅA och en från Novia. De andra medlemmarna representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att:
1) främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal,
2) uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter,
3) göra framställning till förvaltningsämbetet om fastställande av motionsavgifter,
4) rapportera årligen till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ansökan skickas in via halloped senast tisdag 29.3.2016. Ansökan ska innehålla matrikelnummer och intressemotivering.