Kårstyrelsen har idag lediganslagit projektmedel för år 2016. Totalt finns 2000 € att dela ut.

Årets tyngdpunkter är:

  • Projekt som främjar alkoholfrivillighet.
  • Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling.
  • Projekt som främjar integrationen av utländska studeranden.
  • Projekt som främjar studerandes image.

Projektmedel beviljas även för registrering av förening. Projektmedlen är öppna för ansökan 16.3 – 8.4, kl. 23.59.

Ansökningsblanketten finns bakom denna länk.