Vi har tagit in en gästbloggare för att berätta om det arbete som är på gång inom Åbo Akademi för att förnya magisterutbildningarna. Ken Snellman är magisterstuderande i filosofi och studentrepresentant i ett antal olika organ inom Åbo Akademi, däribland ÅA:s arbetsgrupp för magisterutbildningarna.

I takt med att de breda kandidatutbildningarna förverkligats, har blickarna vänts mot magisterutbildningarna och de förbättringar som kan göras där. I arbetsgruppen som jobbar med att skapa en helhetsbild över läget inom Åbo Akademi och hitta utvecklingspunkter sitter jag som enda studentrepresentant. Arbetets utgångsläge är att man från och med hösten 2017 skulle ha en ny struktur för magisterutbildningarna.

Arbetsgruppen har sitt nästsista möte inkommande måndag 7.3, och kommer då att fortsätta behandla frågan om de mer allmänna ramarna inom vilka alla ÅA:s magisterutbildningar ska planeras. Exakt hur de mer konkreta magisterutbildningarna blir kommer ändå i hög grad att vara upp till fakulteterna och utbildningslinjerna, där man planerar mer detaljerat hur den egna magisternivån ska utformas. Arbetsgruppen tar alltså främst ställning till mer allmänna saker.

Genom begränsade resurser ställs högre krav på enskilda magisterprogram att vara tillräckligt lockande, vilket har en inverkan på dessas utformning, innehåll och antal. Den här arbetsgruppens roll är i detta sammanhang främst att föreslå ramarna för utformningen och antalet. Arbetsgruppens förslag är avsett att behandlas av ÅA:s Grundutbildningsnämnd, där vi studerande har jämbördig representation med universitetets två andra grupper – professorerna och mellankategorin (d.v.s. 4 representanter per grupp). Som i alla dylika situationer är det ändå arbetsgruppens förslag som kommer att ange vinklingen för beslutet, eftersom det är svårt att i beslutsfattandet ändra särskilt mycket på förslaget som ändå tänkts igenom noga. Därför är arbetsgruppens roll oerhört viktig för den riktning Åbo Akademi kommer att gå med magisterutbildningarna.

Eftersom arbetsgruppen inte ännu har ett färdigt förslag, går det ju inte heller att säga exakt hur det kommer att bli. Som studentrepresentant är en av de saker jag strävar efter att strukturen ska tillåta flexibilitet för bland annat smidigt byte av studieinriktning. Att ha en struktur som är den samma inom hela universitetet gör det också lättare att studera ämnen vid andra fakulteter. Eftersom det är fakulteterna och utbildningslinjerna som planerar vad magisterprogrammen ska innehålla är det inte heller någonting som arbetsgruppen tar ställning till.

För dig som studerande handlar det främst om att vara medveten om att magisternivån kommer att förändras. Eftersom sådana här förändringar brukar föra med sig en hel del oro och domedagslika rykten, är det bra att komma ihåg det där kritiska tänkandet vi förväntas lära oss som universitetsstuderande: Tro inte på rykten, speciellt inte på dem som ges som domedagsprofetior. Allt som oftast finns det genomtänkta orsaker och goda avsikter bakom förslagen.

För den studentrepresentant som vill veta mera om det här hålls en studentrepresentantträff samma måndag 7.3 kl. 15 i ASA och Havtornen, där jag kommer att presentera läget mer detaljerat. Där kommer också andra studentrepresentanter att presentera saker av motsvarande kaliber från andra av ÅA:s organ. För dig som inte är studentrepresentant men oroar dig för vad som ska hända går det bra att kontakta mig per mejl (ken.snellman@abo.fi).