Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 mars 2016 beslutat att:

 • Anställa Ken Snellman som vikarie för den högskolepolitiska experten för perioden 29.3–22.4.2016;
 • Välja Hannes Nummela som marknadsföringskoordinator i Åbo;
 • Bordlägga ärendet om FSF:s arbetslivssektorträff;
 • Som ÅAS representanter i ÅA:s arbetsgrupper för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet utse Anton Norrback och Linda Smids till gruppen i Åbo och Ida Berg och Cecilia Björkqvist till gruppen i Vasa;
 • ÅAS arrangerar International Café på Kåren onsdagen 6.4 kl. 16–18 och för ändamålet reserveras 100 €;
 • Ge i uppdrag till styrelsemedlem Smids att skriva färdigt ÅAS utlåtande gällande Åbo stads planering av miljön kring Salutorget;
 • Fastställa ansökningskriterierna för och lediganslå projektmedel för år 2016 med en ansökningsdeadline på fredagen 8.4. kl. 23.59;
 • Välja Ronja Sandbacka, Hannes Nyberg och Mikael Selin till Errores redaktion. Som chefredaktör fungerar redan valda Nils Kåll;
 • Styrelsemedlem Smids representerar ÅAS på TSF:s 49:e årsfest 8.4;
 • ÅAS skickar en hälsning till TaiYo med anledning av deras tredje årsfest;
 • Styrelsemedlem Björkqvist representerar ÅAS på Brobyggarnas 5:e årsfest.