Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 11 mars 2016 beslutat att:

 • Godkänna förslaget för ÅAS bokslut och verksamhetsplan för år 2015;
 • Godkänna förslaget för styrelsens redogörelse för verksamheten 2015;
 • Anteckna HE Laitinens uppsägning och semesterdagar till kännedom och ge SO Norrback i uppdrag att utreda möjligheten för och sondera fram en vikarie för HE för perioden 29.3–22.4;
 • Ordna avskedskaffe för HE Laitinen 17.3 och för ändamålet reservera 150 €;
 • Intressesidans styrelse och personal sammankommer i Åbo 14–15.3 för rekreation, planering och utbildning och för ändamålet reserveras 150 €;
 • SO Norrback och GS Lindholm intervjuar de två sökande till platsen som ÅAS marknadsföringskoordinator i Åbo;
 • Lediganslå priset Ros istället för ris 2016. För rosor reserveras 50 €. Nomineringen öppnar nästa vecka och stänger 11.4;
 • Utse Michel Rouleau-Dick som som vinnare i idétävlingen och belöna honom med biobiljetter;
 • Lediganslå uppdraget som Campussitzkoordinator. Deadline för ansökningar är 8.4;
 • Skicka en hälsning till SKY med anledning av deras 26-årsfest;
 • Skicka en hälsning till Nylands nation med anledning av deras CCCLXXIII årsfest;
 • Styrelsemedlem Malla representerar ÅAS på Östsveas XL årsfest 2.4.