Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 mars 2016 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa ärenden:
  • ÅAS har skickat en hälsning till Prins Andrew, Hertig av York, med anledning av dennes 56-årsdag.
  • FO Stenström fungerar som medlem i Svenska studiefondens arbetsutskott.
  • Specialföreningarna kan med lov från kårkansliet få använda specialföreningskansliet kvälls- och nattetid. Eventuella straffavgifter kan faktureras av förening som stör hyresgäster eller annan verksamhet i kårhuset.
  • GS Lindholm medverkar i egenskap av privatperson i FSE:s arbetsgrupp för förbättrande av PM-utbildningen
 • GS Lindholm får i uppdrag att utreda och för ÅAS räkning anlita en jurist för att fungera som ombud för ÅAS i alla frågor som gäller Finlands svenska studenters andelskassa;
 • ÅAS sluter avtal med Lyyti och för anslutning till reskontra reserveras 200 €;
 • Införskaffa pekplattor med tillhörande fodral till GS, SE och HE;
 • Lediganslå uppdraget som marknadsföringskoordinator Åbo med deadline torsdag 10.3 kl. 15.00;
 • Lediganslå en studentrepresentantplats för Vasa campus till styrgruppen för Åbo Akademis motionsverksamhet. Deadline för intresseanmälningar är tisdag 29.3 kl. 23.59;
 • Lediganslå två studentrepresentantplatser med personliga suppleanter i delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS). Deadline för intresseanmälningar är söndag 13.3 kl. 23.59;
 • Lediganslå två studentrepresentantplatser i delegationen för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse (Lärkan). Deadline för intresseanmälningar är söndag 13.3 kl. 23.59;
 • Lediganslå två studentrepresentantplatser i styrelsen för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse (Lärkan). Deadline för intresseanmälningar är söndag 13.3 kl. 23.59;
 • Välja Matias Dahlbäck som studentrepresentant i ÅA:s intranätarbetsgrupp;
 • ÅAS deltar i busskostnaderna till och från demonstrationen i Helsingfors onsdagen 9.3, dock högst så att 25 personer deltar på ÅAS bekostnad. Kårstyrelsen deltar i demonstrationen;
 • Godkänna sitt ställningstagande till den föreslagna studiestödsreformen;
 • Fastställa designen för Gulnäbbsmärke 2016 och beställa 500 st;
 • Bevilja lov till alla kårmedlemmar som deltar i demonstrationen 9.3 att bära studentmössa;
 • Ge styrelsemedlem Malla fullmakt att fatta beslut om huruvida hon deltar i CIMO:s seminarium för aktiva medborgare 18.3;
 • ÅAS förhandsbeställer ett exemplar av Stadgas festskrift med anledning av Stadgas 20-års jubileum, och räknar detta som en årsfestgåva på förhand till föreningen.