Året 2016 har fått en tung start nu när frågan om studiestödsreformen har blivit aktuell och regeringen skär ner på utbildningen och studerandenas stödsystem. Åbo Akademis Studentkår kommer att delta i studiestödsdemonstrationen den 9 mars 2016, som hålls i Helsingfors.

Den nya regeringen bestämde i sin budget 2015 att så som från många andra delar av samhället, ska det också sparas från studiestödssystemet. Detta oroar oss inte bara för studerandenas uppehälle, utan också för att vi anser att kunskap är Finlands största exportvara, likaså förutsättningen för att kliva ut ur den ekonomiska situationen som vi har i landet. Målet som regeringen har är att före år 2019 ska det sparas 70 miljoner euro och på långt sikt 150 miljoner euro. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utnämnde professor i nationalekonomi, Roope Uusitalo från Jyväskylä Universitet för uppdraget att hitta möjliga lösningar för det nya stödsystemet i form av en rapport, som enligt uppgifter ska komma ut den 29 februari. Det nya systemet innebär troligen att nivån på studiestödet, bostadstillägget och lånet stiger i den mån att den totala summan blir 1100 euro i månaden, men att andelen som består av lån kommer att öka.

Åbo Akademis Studentkår intervjuades av Vasabladet redan tidigare denna månad om studiestödsreformen. Styrelsemedlem Cecilia Björkqvist som medverkade i intervjun anser att förändringarna kommer att påverka studeranden på många plan:

”Argumentet för mer lån är ofta att systemet tidigare var uppbyggt så. Men i dag är inte högskolutbildningen på samma sätt en garanti för att man får arbete. Jag vill inte ta lån. Det blir psykiskt tungt att leva med vetskapen att du har lån att betala tillbaka redan innan du kommer ut i arbetslivet.”

Uusitalo ska i sin rapport utvärdera hur omstruktureringen av studiestödssystemet kommer att påverka studiestödets kostnader, hur bra studeranden klarar sig med summan, hur den påverkar studiernas längd och hur unga från olika socioekonomiska familjebakgrunder söker sig till högskolor. Det som regeringen ämnar att uppnå med reformen är att se till att studiestödsystemet ska stötta studier på heltid och motivera studerande att snabbt bli färdiga. Som det ser ut nu, kan man omöjligen förvänta sig en lösning som på något sätt skulle gynna studerande. Lösningen kommer troligen att innebära att studerande tvingas skuldsätta sig för att kunna studera.

Vi på ÅAS kommer att arbeta med studiestödsreformen aktivt under året 2016 och reformen kommer att vara en av huvudfrågorna för alla studentkårer och FSF i år.

Bussar till demonstrationen i Helsingfors den 9 mars kommer även att ordnas från Åbo tillsammans med TYY och TUO. ÅAS kommer att ha ca 25 platser i bussen. Anmälan öppnas troligen imorgon (26.2) så håll koll på ÅAS Facebook – sida för mer info.

Intervjun i Vasabladet (07.02.2016) om studiestödsreformen i sin helhet

Vasabladet: Studiestödet stöps om igen

Länk till Facebook – evenemanget för demonstrationen den 9 mars

Opintotukimielenosoitus