Arbetsgruppen har som uppgift att bland annat se över innehållet och strukturen på ÅA:s framtida intranät.

ÅA kommer att förnya webben och gå in för en intraplattform för personal och studerande, medan www.abo.fi i framtiden ska rikta sig till externa besökare.

Gruppen som ska planera innehållet och strukturen för intranätet börjar arbeta i mars. Gruppen ska:
– Definiera intranätets målgrupper, innehållshelheter och redaktörer.
– Definiera intranätets funktioner, verktyg och språkversioner.
– Benchmarka andra högskolors intranät.
– Utforma och analysera en enkät om intranätet.
– Beakta intranätets användbarhet och användarupplevelse.
– Koordinera intranätets arbete med tekniska gruppen.
– Rapportera till webbledningsgruppen.

Arbetsgruppen beräknas bestå av sex personer, varav tre från universitetsservice, en studerande, en person från de fristående enheterna och en från den undervisande personalen.

Intressemotiveringar skickas in via halloped senast 3.3. kl 23:59.