Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 19 februari 2016 beslutat att:

 • Lediganslå specialföreningsmedel á 6000 €. Ansökningsdeadline är 11.3 kl. 15.00;
 • Godkänna budget och program för ÅAS XCVII årsfest;
 • Lediganslå studentrepresentantplatsen i ÅA:s arbetsgrupp för innehåll och struktur på ÅA:s intranät;
 • Välja Nils-Christian Kåll till chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2016;
 • Ordna styrelsebytarsitz i Marlirummet 19.2 och för ändamålet reservera 200 €;
 • GS Lindholm deltar i finansministeriets föreläsning 2.3;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i seminarium om ungdomsgarantins förverkligande i Åbo 3.3;
 • Styrelsemedlem Malla deltar i träff med Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) 8.3;
 • VO Berg representerar ÅAS på Noviums VII årsfest 11.3;
 • Skicka en hälsning till Thorax med anledning av deras LXXXV årsfest;
 • Skicka en hälsning till Åbo Nation med anledning av deras CCCLXXIII årsfest;
 • Skicka en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 144:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Egentliga Finlands Nation med anledning av deras 110:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till JYY med anledning av deras 82:a årsfest;
 • SO Norrback representerar ÅAS på Kleios 50:e årsfest.