idetavlingIdétävling för smidiga studievägar – vilka idéer har du?

Åbo Akademis Studentkår är intresserad av just DINA erfarenheter. Vad hjälper dig i dina studier? Vad möjliggör effektiva studier och avläggande av de magiska 55 studiepoängen? Vad bidrar till studiemotivation?

Under våren 2016 kommer ÅAS att uppdatera den legendariska publikationen 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi.

Förslagen/idéerna insamlas under vecka 7-8. Det vinnande bidraget belönas.

Inlämningsformuläret hittar du här.


Idea Competition for smoother studies

The Student Union of Åbo Akademi University is looking for YOUR ideas. What helps you in your studies? What motivates you? What would enable you to study up to 55 and more credits per year?

During this spring the Student Union will re-make its publication for smoother studies based on suggestions from its members that will be gathered during weeks 7-8. The winning proposal will be awarded.

You’ll find the submission form behind this link.