Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 97. årsdag firades i Åbo lördagen den 20 februari 2016. I samband med festligheterna avtackade ÅAS aktiva kårmedlemmar för sina insatser för studentkåren.

För förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Ann-Katrin Bender, Carl-Axel Bjon, Ken Snellman, Alexander Skog och Alexander Lång.

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Eija Laitinen, Anton Norrback, Jasmine Malla, Anders Solvin, Cecilia Björkqvist, Linda Smids, Oscar Karlsson och Ida Berg.

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Anna Nylund och Tobias Björklund.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond för hennes villighet att ställa upp för Studentföreningen Politivas och Åbo Akademis Studentkår tilldelades Patricia Eriksson.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Andrea Karlsson för hennes avhandling pro gradu i statskunskap med rubriken ”Grupprepresentanter eller betrodda? En studie om den finländska, svenska och danska representationen i Nordiska rådet och Europaparlamentet åren 1990-2014”.

Styrelseordförande Anton Norrback hälsade alla årsfestdeltagare välkomna i samband med sitt tal på den solenna akten samtidigt som han reflekterade över de sparkrav som hela högskolevärlden just nu tampas med, och hur besparingarna i längden ännu ökar stressen för studenterna.

– Utöver detta ska vi gärna, då vi väl anländer till arbetsmarknaden, ha en gedigen arbetserfarenhet, förtjänstfulla förtroendeuppdrag på cv:n och vara i gott fysiskt skick så vi orkar jobba till en pensionsålder som blir alltmer avlägsen. Inte är det konstigt att många studerande idag mår psykiskt dåligt, sade styrelseordförande Norrback. Bland studenterna hittar vi ändå samhörighet och talkoanda och viljan att skapa en trevligare miljö för oss alla. Jag vill hävda att här ligger styrkan hos Åbo Akademis Studentkår och specialföreningarna.

Styrelseordförande Norrback avrundade sitt tal med att tacka årsfestmarskalkerna Christoffer Kaski och Aada Willberg och uppmanade årsfestdeltagarna att hänge sig åt kvällens fest.

– Det är ni banne mig värda, avslutade Norrback.