ÅAS söker en ny ordförande till ekonomidirektionen (ED). Ordförande leder direktionens arbete, som i sin tur ansvarar för studentkårens affärsverksamhet. Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande fungerar verkställande direktören för ÅAS affärsverksamhet (bl.a. Kårkaféerna).

Ekonomidirektionen åligger särskilt:

  • att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut
  • att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten
  • att besluta om verkställande av Kårens budget för ekonomisektorn,
  • att förvalta studenthemmets byggnadsfond
  • att besluta om anställande av personal inom direktionens verksamhetsområde
  • att ombesörja underhåll och reparationer av Kårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde.

Ansökningstiden går ut 26.1. och mandatperioden sträcker sig till 31.12.2016. Du ska lämna in din intresseanmälan via halloped.fi (logga in via ”Haka” länken uppe till höger på sidan). I intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer, varför du vill jobba för Studentkåren samt den mest relevanta erfarenheten för uppdraget som t.ex. erfarenhet om ledarskap och ekonomihantering.