In English below.

Studerande får med studiekortet från och med 6.1.2016 fem procent rabatt på livsmedel och 15 procent rabatt på bruksvaror i Siwa- och Valintatalo-butiker i hela landet. Bakom förmånen står Suomen Lähikauppa Ab och den nationella förmånstjänsten Frank som studerandena grundade år 2013. Förmånen gäller tillsvidare.

”Rabatter till mataffärer är en av de förmåner som oftast önskas och vi är därför väldigt glada att kunna möta studerandes behov i samarbete med Suomen Lähikauppa. Studerande är unga vuxna med tilltagande självständighet, ett liv där mycket ska skaffas, men budgeten är stram. Därför är en direkt rabatt på exempelvis mat en betydande sak”, kommenterar Franks verkställande direktör Tiia Lehtola och studentorganisationerna.

Franks studentrabatter gäller för studerande på andra och på högre stadiet. Förmånen fås genom att ansluta sig till den egna studentorganisationen och beställa ett studiekort. Frank erbjuder för närvarande mer än 660 studentförmåner som kan utnyttjas antingen genom att visa upp studiekortet i affären eller lösas ut på nätet via webbplatsen frank.fi.

Frank är studenternas eget bolag och ägs av studentorganisationerna FSF, SAMOK, SLL och SAKKI samt studentanknutna Kilroy, Nordens ledande resebyrå för unga och studerande.

Källa: syl.fi.


-5% ON ALL ITEMS!

That’s right, you’ve read correctly! As of 6.1.2016 you’ll get -5% discount from all items at your nearest Siwa and Valintatalo -grocery stores by simply showing your student card at check out.

Siwa and Valintatalo are actively helping students to lead a more healthy life! Be sure to follow the news and find the latest tips online and with hashtags #siwaopiskelija and #siwaihmiset!