Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

Enligt 3§ i Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning är den studerande valbar, som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.

Studentrepresentanten ska känna till studentrestaurangtjänsterna i Vasa. Intressemotiveringar skickas in via halloped. I intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer och den mest relevanta erfarenheten för uppdraget. Ansökningsdeadline måndag 25.1.2016 kl 15.