Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi ansvarar för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan, tar initiativ till och kontinuerligt utvecklar jämställdheten vid Akademin, informerar om jämställdhetsfrågor samt avger utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Även likabehandlingsfrågor hör till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén har satt igång arbetet för att anpassa den fysiska miljön vid ÅA till funktionshindrades behov.

Studerande och personal kan vända sig till jämställdhetskommittén om hen blivit diskriminerad på grund av kön till exempel vid anställning, erhållande av forskningsunderstöd, studier o.s.v. eller om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Kommittén har elva medlemmar med suppleanter, varav två är studentrepresentanter. Vicerektor för grundutbildningen fungerar som ordförande för kommittén.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Intresseanmälningar skickas in via Halloped. Ur intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer samt varför studerande är intresserad av jämställdhets- och/eller likabehandlingsfrågor.