Tycker du om att knyta kontakter, förhandla och jobba enligt din egen tidtabell? Åbo Akademis Studentkår söker nu två marknadsföringskoordinatorer för år 2016 med placeringsort i Åbo respektive Vasa. Arbetet inleds i februari.

Koordinatorerna har som uppgift att utveckla och utvidga Studentkårens företagssamarbete, knyta kontakter mellan ÅAS och regionernas affärsliv och förhandla om olika sponsoreringsavtal.

Till marknadsföringskoordinatorernas uppgifter hör även annonsförsäljning till Studentkårens olika publikationer (åtminstone Gulnäbbsguiden och Guide for International Students) och evenemang (åtminstone Wappmiddagen i Åbo, Gulnäbbsakademierna på respektive ort).

Marknadsföringskoordinators arvode är 20 % provision av de intäkter som införskaffas via samarbetsavtal. För fleråriga avtal betalas provision per år. Arbetet sker självständigt.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet kräver djärvhet och initiativrikedom. Av de sökande förutsätts erfarenhet av motsvarande uppgifter, kännedom om studentkårens verksamhet och verksamheten vid ett universitet, förmåga att uttrycka sig flytande i tal och skrift på båda inhemska språken.

Intervjuerna äger rum under vecka 4. Intresseanmälningar skickas via halloped.

Eventuella frågor kan riktas till Studentkårens generalsekreterare Linda Lindholm, 02-215 4652, eller gs-karen@abo.fi.