Har du visioner? Har du erfarenhet av eller intresse för strategiarbete? Vill du göra en insats?

Åbo Akademis Studentkår är enligt universitetslagen (558/2009) 46 § ett offentligrättsligt samfund med rätt till självstyrelse. Studentkåren har till uppgift att vara en förenande länk för studerandena vid Åbo Akademi och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studerandes roll i samhället. Studentkåren kan också bedriva affärsverksamhet för att ekonomiskt stödja den ideella verksamheten samt för att erbjuda service för sina medlemmar.

År 2016 påbörjas arbetet med en ny strategi för ÅAS. Vi vill gärna ha med dig som känner för att jobba fram en stark framtidsstrategi för en snart 100 år ung organisation. Intresseanmälningar skickas in via Halloped senast 3.2. kl 23:59.