Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 22 januari 2016 beslutat att:

 • Fördela styrelsemedlemmarnas underansvarsområden enligt följande:
  • Miljö- och biståndsverksamhet: Jasmine Malla
  • Stadsrelationer (Åbo): Linda Smids
  • Stadsrelationer (Vasa): Cecilia Björkqvist
  • Motion: Oskar Karlsson
  • Marliminister: Oscar Karlsson
  • Studenttraditioner och specialföreningar på andra orter: Ida Berg
 • Godkänna sina preciseringar till ÅAS verksamhetsplan för intressesektorn 2016;
 • Fastställa sina allmänna principer för styrelsearbetet år 2016;
 • Fastställa principer för intressesektorns penningrörelse år 2016;
 • Fastställa principer för ÅAS representation år 2016;
 • Lediganslå fyra platser i arbetsgruppen för ny strategi för ÅAS. Deadline för ansökningar är 3.2 kl. 23.59;
 • Nominera en person till mottagare av ett stipendium ur Minnesfonden för Magnus Karlsson;
 • Arrangera arbetet för den högskolepolitiska experten enligt överenskommelse med HE Petra Lindblad och HE Eija Laitinen;
 • Reservera 18 € för införskaffande av 10 st medaljer för årsfestmarskalksämbetet;
 • Välja Cecilia Brandt till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen vid FPV;
 • ÅAS deltar i FSF:s startseminarium i Esbo 15–16.2;
 • Välja Panda Eriksson (suppleant: Felix von Renteln) och Rebecca Åkers (suppleant: Cecilia Björkqvist) till ÅA:s jämställdhetskommitté;
 • Utse SO Norrback till studentkårens representant i kundkommittén i Åbo;
 • Välja HE Laitinen till arbetsgruppen för studentservice och SE Antikainen till arbetsgruppen för internationella ärenden i samordningsgruppen för Åbo Akademi och Novia;
 • Godkänna sitt utlåtande om förslaget till Språkprogram för Åbo Akademi 2016–2020;
 • Ordna en specialföreningsmässa i Academill 18.2 kl. 11–13.00;
 • Ordna en träff med specialföreningarna i Havtornen 11.2 kl. 9.00;
 • Reservera 90 € för tryck av visitkort;
 • VO Berg och styrelsemedlem Björkqvist skickar en hälsning till Filicia med anledning av deras XXII årsfest;
 • SO Norrback deltar i ÖN:s XC årsfest 5.3;
 • Styrelsemedlem Malla deltar i NN:s LXXX årsfest 12.3;
 • Styrelsmedlem Karlsson deltar på egen bekostnad i Stadgas Styssebytarsitz 29.2;
 • SO Norrback och styrelsmedlem Karlsson deltar på egen bekostnad i Stora Styssebytaren 3.2;
 • VO Berg deltar på egen bekostnad i SSHV:s styrelsesitz 16.2;
 • SO Norrback deltar i Juupelit folkdanskonserten 6.2;
 • Godkänna NN:s anhållan om att deras fanbärare och fanvakter må bära studentmössa på sin årsfest 12.3.