Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 januari 2016 beslutat att:

 • Fastställa uppdaterat resereglemente för ÅAS förtroendevalda;
 • Välja Faezeh Siavashi som suppleant till studentrepresentanten i TUCS direktion för mandatperioden 15.1.2016–31.12.2018;
 • Välja Ken Snellman som studentrepresentant i arbetsgruppen för utvecklandet av magisterutbildningen vid Åbo Akademi;
 • Välja Ida-Maria Sola som studentrepresentant i FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp för den kvarvarande mandatperioden till 31.12.2016;
 • Konstaterade lediganslagning av två studentrepresentanter med personliga suppleanter till ÅA:s jämställdhetskommitté med deadline för intresseanmälan till 20.1 kl. 15;
 • Välja Henrika Biström som studentrepresentant till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen vid FPV, och sköt upp valet av den andra studentrepresentanten till styrelsens möte 22.1;
 • Välja Linda Smids som styrelsens representant i den studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi för mandatperioden 15.1.2016–31.12.2016;
 • Välja Anton Norrback och Oscar Karlsson som styrelsens representanter i studerandeforum för Arbetsforum vid Åbo Akademi för mandatperioden 15.1.2016–31.12.2016;
 • Konstaterade lediganslagning av två studentrepresentanter i ÅA:s och ISS gemensamma kundkommitté i Vasa med deadline för intresseanmälan till 25.1 kl. 15;
 • Välja ÅAS representanter till arbetsgrupperna vid Vasa Studerande r.f. enligt följande:
  • Intressebevakning: Ida Berg
  • Företagssamarbete och medlemsservice: Cecilia Björkqvist
  • Studiekultur och evenemang: Ida Berg och Cecilia Björkqvist
 • Lediganslå uppdraget som chefredaktör för ÅAS wapptidning Errores S:tae Valpurgis 2016 med deadline för ansökningar till 4.2 kl. 15.00;
 • SO Norrback och styrelsemedlem Karlsson representerar ÅAS på marskalk Mannerheims minnesfest 28.1;
 • VO Berg skickar en hälsning till VYY med anledning av deras 48. årsfest;
 • Styrelsemedlem Smids deltar i SHS 106:e årsfest 24.2;
 • SO Norrback skickar en hälsning till Vasa nation vid Helsingfors universitet med anledning av deras 108:e årsfest;
 • Bevilja tillstånd till NN:s medlemmar Emilia Mattsson, Jesse Nurminen, Michael Ekebom, Nicole Nousiainen, Sebastian Björklund och Henrik Ståhl att bära studentmössa i samband med föreningens resa till Schweiz 15–19.2;
 • Bevilja tillstånd till KK:s idrottsminister Elisabeth Björnvik att bära studentmössa i samband med Kemistklubbens födelsedagskaffe 18.1.